Thursday, October 9, 2008

LP - LUMA
ang mga "lumang" pera na ito ay parte sa aking banknotes collection. bigay ito sa isa kung mga kaibigan na naka alam na ako ay may hilig ng pag collect ng mga ito.
---
it's been awhile i haven't had any entry for this Thursday meme. am glad i got sth to share today. Wishing everyone an advance good week-end!

those two were from my banknote collections given by a friend.

No comments:

 

PHOTO BLOG | Creative Commons Attribution- Noncommercial License | Dandy Dandilion Designed by Simply Fabulous Blogger Templates Make Money Online